Obrys
Logo
kavarna

Kontaktní informace

Kousek s.r.o.

Komenského 432
373 33 Nové Hrady

IČO: 26052709, DIČ: CZ-26052709

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského
soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 11285.

mobil: 723 867 666
mail: cafekousek@cafekousek.cz
Kavárna Kousek u Starého hradu, Komenského 432, 373 33 Nové Hrady, Česká republika
Telefon: +420723867666 +436645104033
2008©kudry.tym.cz | Všechna práva vyhrazena.
Zapnout hudbu Galerie
Ruka